O PROVOZU 13

Sociální podnik Provoz 13 je truhlářská dílna, která se zabývá upcyklací nepotřebného nábytku. Zřízení i provoz dílny je financován z prostředků Evropské unie v rámci projektu Dáme věcem další šanci, jehož nositelem je Farní charita Česká Lípa. V podniku jsou zaměstnáni lidé se zdravotním hendikepem nebo lidé sociálně znevýhodnění. A proč zrovna Provoz 13?Truhlářská dílna je zřízena v prostorách bývalého prestižního 13. provozu novoborského Crystalexu, kde sídlila ruční výroba a rodily se ty nejkrásnější kousky skla. Názvem Provoz 13 chceme navázat na odkaz kdysi slavné dílny a věříme na genius loci tohoto místa.

Farní charita Česká Lípa

Jsme samostatnou církevní právnickou osobou. Byli jsme založeni litoměřickým diecézním biskupem dne 1. března 1999 s vlastní právní subjektivitou a registrovaní u ministerstva kultury 17. 2. 2000. Spadáme pod Diecézní charitu Litoměřice, jsme členem Charity České republiky a mezinárodní organizace Caritas.

Číst víc

  Od svého založení jsme postupně vybudovali na Českolipsku a Novoborsku jednu z největších neziskových organizací, která pomáhá lidem prostřednictvím 81 zaměstnanců v 11 službách a projektech. Ty poskytují pomoc matkám a otcům s nezaopatřenými dětmi, dětem ze sociálně vyloučených lokalit, pěstounům, zdravotně hendikepovaným dětem i dospělým a sociálně slabším rodinám a občanům.

Sídlíme v České Lípě na adrese Dubická 992 v areálu s červeným plotem za parkem Milady Horákové u řeky Ploučnice, ale naše pobočky najdete také v Novém Boru, Mimoni nebo Dobranově.

www.fchcl.cz

Poslání Farní charity

Citlivým přístupem s respektem k individualitě každého jedince bez předsudků pomáháme uspokojovat základní potřeby člověka, snižovat dopad těžké životní situace znevýhodněných občanů, integrovat je do společnosti, preventivně působit proti jejich sociálnímu vyloučení a podporovat funkci rodiny poskytováním kvalitních, profesionálních a provázaných služeb. Díky své práci předáváme společnosti morální hodnoty a vedeme veřejnost k odpovědnosti za vliv na společnost.

Skrýt

O projektu Dáme věcem další šanci

Projekt Dáme věcem další šanci je zaměřen na rozšíření stávajících aktivit Charity. V rámci projektu vzniklo nové prodejní místo Charitního šatníku v Mimoni, ale také zcela nová služba – truhlářská dílna Provoz 13, která renovuje, upravuje či upcykluje darovaný nábytek tak, aby byl znovu použitelný.

Číst víc

Provozovna Charitního šatníku byla rozšířena o prostory pro sklad, šicí dílnu, místnost pro vyprání a sušení darovaného ošacení. Součástí již zprovozněné truhlářské dílny bude i prodejní sklad nábytku.Hlavními cíli projektu je nejen maximalizovat druhotné využití nábytku a ošacení, které jejich majitelé nechtějí či je považují za odpad, ale především dát smysluplnou práci zdravotně hendikepovaným osobám a vytvořit pro ně bezpečné pracovní zázemí.

Název programu: Operační program Zaměstnanost
Název projektu: Dáme věcem další šanci!
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/17_129/0011788
Doba realizace projektu: 1.6.2019 – 31.5.2021

Více o projektu naleznete zde

Kudy k nám

Seznamte se s námi

Naše výrobky

PROHLÉDNĚTE SI VÝBĚR NAŠICH PRACÍ, KTERÉ MŮŽETE TAKÉ ZAKOUPIT

Všechny produkty