Projekt Dáme věcem další šanci


Cílem projektu je rozšíření stávajícího sociálního podnikání Farní charity.

V rámci projektu vzniklo nové prodejní místo Charitního šatníku v Mimoni, ale také zcela nová služba – truhlářská dílna Provoz 13, která renovuje, upravuje či upcykluje darovaný nábytek tak, aby byl znovu použitelný.

Provozovna Charitního šatníku byla rozšířena o prostory pro sklad, šicí dílnu, místnost pro vyprání a sušení darovaného ošacení. Součástí již zprovozněné truhlářské dílny je i prodejní sklad nábytku.

Hlavními cíli projektu je nejen maximalizovat druhotné využití nábytku a ošacení, které jejich majitelé nechtějí či je považují za odpad, ale především dát smysluplnou práci zdravotně hendikepovaným osobám a vytvořit pro ně bezpečné pracovní zázemí. Dalším cílem je poskytnout zaměstnání 4 znevýhodněným osobám a zároveň pokrýt poptávku obyvatel po využití a obnově starších věcí, ať už jde o oblečení nebo nábytek.

Principy sociálního podniku v praxi

  1. společensky prospěšný cíl:

Sociální podnik přispívá ke snižování nezaměstnanosti a k podpoře sociálního začleňování osob z cílových skupin (osoby se zdravotním postižením, osoby po výkonu trestu, osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané).

  1. sociální prospěch:

Podíl osob ze znevýhodněných skupin tvoří více než 30 % zaměstnanců. Při integraci znevýhodněných osob dbáme o osobnostní růst a rozvoj pracovního potenciálu u každého zaměstnance. Vedeme je k aktivnímu profesnímu rozvoji.

Zaměstnanci se pravidelně schází na poradě se svým vedoucím, kde získají zásadní informace o chodu celé organizace a jejím směřování.

  1. ekonomický prospěch:

Více než 51%zisku je používáno přednostně pro rozvoj sociálního podniku.

Tržby z prodeje služeb na celkových výnosech společnosti musí tvořit přes 30 %.

  1. environmentální prospěch:

Všichni zaměstnanci sociálního podniku jsou vedeni k respektování principů udržitelného rozvoje. Samotnou podstatou podniku je obnova, renovace věcí, které jsou již označeny za nepotřebné, nemoderní, rozbité, roztrhané a z těchto důvodů se stávají odpadem. Sociální podniku bude prostřednictvím pracovních aktivit těmto věcem „dávat novou, další šanci“, která jim vrátí zpět jejich funkčnost, krásu a užitek.

  1. místní prospěch:

Sociální podnik se orientuje především lokálně, hlavně na oblast Libereckého kraje a to jak při obsazování pracovních míst, hledání vhodného darovaného nábytku a nabízení služeb. Podporujeme rozvoj místní ekonomiky.

Spolupráci plánujeme jak s městy Česká Lípa, Nový Bor, tak s místními výrobními podniky např. Narex – Kvalitní české nářadí.